Podotherapie heeft vele raakvlakken met de fysiotherapie, op het gebied van voet- en/of houdingsproblemen. Door hierin samen te werken kunnen wij u een totaalpakket aanbieden waarmee u de meest optimale zorg geboden krijgt.

Hans-Peter Wallenburg is master manueeltherapeut met kennis van problemen in het houdings-bewegingsapparaat welke kunnen voortkomen uit een afwijkende voetpositie. Daarnaast is hij echografist en geschoold door de stichting Podozorg Nederland specifiek in afwijkingen in voet en enkel.

Jorrit van Dijk is podotherapeut bij Wender Podotherapie (www.podotherapeut.nl) Hij werkt samen met ons om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.