Onze visie:

In de visie van Bewust Bewegen is de “doorgaande zorglijn” van belang, waarbij bedoeld wordt dat alle aanwezige specialisaties op elkaar zijn afgestemd en/of inspelen op de wens van de patiënt met behoud van de inhoudelijk beroepsmatige verantwoordelijkheid. Wij willen algemeen beschouwd worden als een samenwerkingsverband met een breed aanbod van paramedische diensten, welke tevens voor elke beroepsinhoudelijke verdieping/ specialisatie wordt gezien als de meest gespecialiseerde.

De patiënt staat centraal, onze aandacht, zorg, kennis en samenwerking is volop hen gericht. Onze patiënten hebben recht op individuele aandacht en kwalitatief goede zorg. Door het volgen van opleidingen, (na-)scholingen en trainingen zorgen wij voor een optimaal kennisniveau om onze patiënten op een juiste wijze te kunnen helpen.

Het rijk zet in op “de veranderende zorg”. De vergrijzing en veranderende maatschappelijke opvattingen over zorg en zorgarrangementen
zijn hier belangrijke redenen voor. Het samenwerkingsverband zal meegaan in deze opvatting door het zorgaanbod af te stemmen op de vraag van haar klanten, maar ook door met andere organisaties samenwerkingen te zoeken en aan te gaan.

Door de vergrijzing en de sterke groei van het aantal patiënten met chronische aandoeningen neemt de zorgvraag toe. Dit betekent dat er sprake is van een groeiend aanbod van patiënten en een veranderde zorgvraag in de eerste lijn. Dit vereist optimale samenwerking binnen en buiten Bewust Bewegen.

Daarnaast proberen wij ook om zo veel mogelijk duidelijk en laagdrempelig te zijn, zodat iedereen begrijpt wat er gebeurt of moet gebeuren, en weet waar men aan toe is. Hierbij staan wij ook open voor kritiek, zodat we aan onze verbeterpunten kunnen werken om alles goed te laten verlopen. Dit alles doen wij door onze patiënten met respect te behandelen, om zo een wederzijdse band van veiligheid en vertrouwen op te bouwen.

 

Missie:

De missie van het Bewust Bewegen is het bereiken van een breed zorgaanbod op het gebied van Paramedie. Daarmee verwerft Bewust Bewegen in haar vestigingsgebied een plek in de eerste lijn zorg waardoor patiënten met een palet aan behandelmogelijkheden dichtbij en in hun woonomgeving, adequaat kunnen worden behandeld voor klachten zoals deze zijn omschreven in de meest actuele classificatie (ICF).

De organisatie wil een boeiende en inspirerende werkomgeving zijn voor haar medewerkers. Zij geeft begeleiding en behandelingen van een hoog kwaliteitsniveau voor onze klanten/ patiënten.

De normen en waarden die centraal staan in onze organisatie zijn: klant/patiëntgerichtheid, integriteit, prestatiegedrevenheid, professionaliteit, innovatie, collegialiteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid

Door het samenbrengen van verschillende zorgaanbieders op onze locaties willen we samenhang, kwaliteit en continuïteit bevorderen.
Het is onze missie bij te dragen aan een sterk geïntegreerde zorg zodat in de gezondheidszorg patiënten worden voorzien van goede zorg dichtbij huis

 

Handelen vanuit de kernwaarden

Alle zorgaanbieders binnen Bewust Bewegen werken samen vanuit de volgende vijf kernwaarden.

Kernwaarden:

  • Professioneel en deskundig
  • Samenwerking/collegialiteit
  • Innovatie/prestatiegedrevenheid
  • Toegankelijk/dicht bij huis
  • Klantgericht/integriteit