Check uw polisvoorwaarden!

In 2018 hebben we met alle zorgverzekeraars een zorgovereenkomst afgesloten, dus uw behandelingen vallen onder de gecontracteerde zorg. Fysiotherapie wordt doorgaans vergoed vanuit de aanvullende verzekering en soms vanuit de basisverzekering.

Niet chronische indicatie:

Kinderen onder de 18 jaar: 9 behandelingen vanuit de basisverzekering, met een eventuele verlenging met nog eens 9 behandelingen. Daarna worden de behandelingen alleen nog vergoed vanuit de aanvullende verzekering (vanuit de polis van de ouder/verzorger waar het kind bij geschreven staat)

Boven de 18 jaar: Fysiotherapie wordt alleen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. In uw polisvoorwaarden kunt u vinden hoeveel behandelingen (of totaalbedrag) u vergoed krijgt.

Chronische indicatie:

Deze indicatie wordt vastgesteld op basis van de diagnose die gesteld is en moet voorkomen op de lijst ‘Besluit Zorgverzekering, bijlage 1’. Chronische indicaties worden beperkt en onbeperkt vergoed. U kunt deze lijst vinden op de site van uw zorgverzekeraar.

Vanaf 2018 geldt dat 12 behandelingen voor artrose knie/heup vergoed worden vanuit de basisverzekering (Let op: hierop geldt wel uw eigen risico!)

Kinderen onder de 18 jaar: alle medisch noodzakelijke behandelingen worden vergoed.

Boven de 18 jaar: de eerste 20 behandelingen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering, maar vanuit de aanvullende verzekering. Let op: het kan dus zijn dat u een aanvullende verzekering heeft die minder behandelingen vergoed, waardoor u de kans loopt dat u zelf een aantal behandelingen moet betalen.

Vanaf de 21e behandeling worden de kosten vergoed vanuit de basisverzekering. Let op: op het moment dat er kosten vanuit de basisverzekering worden vergoed, gaat hier uw verplicht eigen risico gelden. Dit bedrag is in 2018 vastgesteld op € 385,-.