• Vergoeding basisverzekering

Vanuit de basisverzekering hebben alle verzekerden recht op vergoeding van 10 uur ergotherapie per jaar.

Houdt u er rekening mee dat hierbij uw wettelijk verplicht eigen risico belast wordt. Dit geldt niet voor kinderen onder de 18 jaar (het eigen risico van de ouders wordt ook niet belast). Boven deze 10 uur zijn de kosten voor eigen rekening, tenzij u een aanvullende dekking heeft (zie hieronder).

 

  • Vergoeding aanvullende verzekering

Als de dekking vanuit de basisverzekering niet voldoende is, bestaat de mogelijkheid om een aanvullende verzekering af te sluiten met dekking voor extra behandeluren ergotherapie. Let er wel op dat zorgverzekeraars voorwaarden kunnen stellen aan de vergoeding.