Veel ouderen vallen. In 2015 belandden maar liefst 97.400 ouderen op de eerste hulp als gevolg van een val. Een val kan tot botbreuken leiden, maar het kan u ook angstig maken waardoor u minder buitenshuis durft te komen.

De gevolgen van een val zijn voor ouderen vaak ernstig, het is daarom belangrijk om een val te voorkomen. Een goede conditie, een veilig ingericht huis en actievere leefstijl kunnen het risico op een val verkleinen. Ook kan goede voorlichting aan partners en mantelzorgers daaraan bijdragen.

Door middel van krachttraining, training van het evenwicht en het verbeteren van uw zelfvertrouwen tijdens bewegen, wordt samen met u gewerkt om vallen te voorkomen.

Colin Siers is binnen Bewust Bewegen de geriatriefysiotherapeut i.o. en hij is gespecialiseerd in het in kaart brengen van uw valrisico, voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze praktijk.