Psychosomatische fysiotherapie.

De psychosomatisch werkend fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van spannings- of stressgerelateerde klachten.
Bij deze klachten speelt in de behandeling het leren omgaan met stress en spanning een belangrijke rol.

Wat zijn spanningsklachten?

Spanningsklachten kunnen zowel van lichamelijke als geestelijke aard zijn. Er is sprake van spanningsklachten als deze klachten verband houden met lichamelijke en/of psychische overbelasting, dus overmatige stress.
Klachten, waarbij er een relatie is tussen het psychische en het lichamelijke , worden psychosomatische klachten genoemd.

De samenhang tussen de lichamelijke- en de psychische klachten/ overbelasting is niet altijd direct duidelijk. Uw lichamelijke klachten treden meestal op de voorgrond en hebben bij medisch lichamelijk onderzoek geen duidelijke oorzaak opgeleverd.
Veelal ervaart u zelf bepaalde gevoelens van gespannen zijn, die verband kunnen houden met levensomstandigheden zoals een grote werkdruk, conflicten, emotionele problemen, verlies van dierbaren, ernstige ziekteprocessen, e.a. Deze omstandigheden kunnen u, vooral als ze langere tijd blijven bestaan, zodanig uit uw evenwicht brengen dat er spanningsklachten ontstaan.

Hoe uiten spanningsklachten zich lichamelijk?

Spanningsklachten kunnen zich uiten in een algehele vermoeidheid, spier- en gewrichtsklachten vaak in de nek en rug, hoofdpijn, maag- en buikklachten, benauwdheid en druk op de borst, duizeligheid en tinteling in armen en benen, overmatig transpireren, beverige of trillende handen, hartkloppingen, vaak verkouden zijn en/of grieperig voelen.

En hoe uiten de psychische klachten zich?

De psychische uitingen kunnen zijn: lusteloosheid en geestelijke vermoeidheid, prikkelbaarheid, onrust en gejaagdheid, overactief zijn en niet stil kunnen zitten, het gevoel uit balans te zijn, neerslachtigheid en somberheid, angstgevoelens en onzekerheid, piekeren en concentratiestoornissen, slaapstoornissen, de neiging om moeilijke situaties te vermijden, niet meer kunnen genieten en ontspannen zijn, overmatig eten, roken, alcohol- en koffiegebruik.
Een aantal van deze zaken zult u wellicht herkennen, aangezien we hier allemaal wel eens mee te maken hebben.

Wat kunt u van de psychosomatisch fysiotherapeut verwachten?

De psychosomatisch werkende fysiotherapeut zal samen met u werken aan het herstel van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning. Omdat er een directe of indirecte samenhang bestaat tussen lichaam en geest komen beide aspecten in de behandeling aan de orde. Om uw stressreacties beter te kunnen begrijpen en waar dat mogelijk is in gunstige zin te beïnvloeden, worden uw leef- en werkomstandigheden bij de behandeling betrokken. De therapeut leert u vooral te gaan luisteren naar uw eigen lichaam, als de taal van de ziel.

Waaruit bestaat de therapie?

Allereerst zal er een gesprek en onderzoek zijn om uw klachten te begrijpen en waar nodig toe te lichten. Dit aanvangsgesprek of intakegesprek is dan zowel op de lichamelijke als op de psychische klachten gericht.
Hierna wordt er samen met u een therapieplan opgesteld, het doel van de therapie besproken en uw eigen inbreng in het herstelproces bepaald. Er wordt van u een actieve inzet verwacht bij het aanleren van de oefeningen.

Welke oefeningen zijn er zoal?

Oefeningen hebben vooral betrekking op het inzicht krijgen in oorzaak en gevolg. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van ontspanningsoefeningen, ademtherapeutische oefeningen, houding- en bewegingsoefeningen en bewustzijnsoefeningen. Ook kunnen massage en warmte-therapie worden gebruikt om u te leren ontspannen met begeleidende gesprekken ter ondersteuning.

De Psychosomatische Fysiotherapeuten zijn in Twente verenigd in een Netwerk. En hierbij is ook een website ontwikkeld waar u nog meer informatie kunt vinden en waar u kunt bekijken waar een PSF therapeut zich bij u in de buurt bevindt. klik op volgende link om naar de website te gaan:

http://www.netwerkpsychosomatiektwente.nl/