Kwaliteit- praktijk

Bewust Bewegen heeft een lange geschiedenis om de kwaliteit van handelen te laten toetsen langs de meetlat van de gangbare eisen. Als praktijk die was gelegen in het werkingsgebied van Menzis was daar met name de blik op gericht.  Praktijkhouder H-P Wallenburg was voorzitter van de Commissie van Overleg met Menzis en had grote invloed op de beiderzijdse behoefte op de kwaliteitsontwikkeling van de Fysiotherapie. Langs de wellicht noodzakelijke fusies waardoor Menzis uiteindelijk Menzis werd langs OGZO, RZT, OostNederland,  Amicon naar Menzis werd het vanwege de mededingingswetgeving erg moeilijk om nog gezamenlijke afspraken te maken.

Als HKZ praktijk ontwikkelde Bewust Bewegen zich via auditring  naar een TopZorg fysiotherapiepraktijk van Menzis. De praktijk voldeed daarmee aan de hoogste eisen die Menzis stelde op het gebied van kwaliteit, transparantie en service. De eisen zijn ontwikkeld door Menzis samen met de fysiotherapeuten en patiëntenorganisaties .Daarnaast is Bewust Bewegen ook PLUS praktijk geweest van Achmea/ZilverenKruis. Ook deze zorgverzekeraar stelt de hoogste eisen om dit predicaat te mogen voeren.

De  praktijk behoudt haar motivatie om kwalitatieve zorg te leveren en luistert daarin meer naar hetgeen patiënten daaronder verstaan. Zorgverzekeraars stellen steeds hogere voorwaarden aan datgene wat Bewust Bewegen zo normaal vindt, nl.: Kwalitatieve zorg leveren!

En zijn wij kwaliteitspartner van Fys'Optima, dit is een landelijk netwerk met zo'n 300 praktijken.

Historie

De gemeente Tubbergen kent negen kerkdorpen en twee woonkernen. Het is een gemeente met overwegend agrarische activiteiten.

In 1972 is de praktijk voor fysiotherapie gestart in het verzorgingshuis “de Eeshof”. Door de toenmalige praktijkhouder is in 1974 een nieuw pand ingericht in Tubbergen, hetgeen een streekfunctie voor de fysiotherapeutische zorg vervulde voor de gehele gemeente Tubbergen. De status van streekpraktijk ging in 1980 verloren toen er meerdere vestigingen werden ingericht, omdat de dorpen hun eigen voorzieningen wilden hebben. Vanaf dat jaar bestond het centrum uit één hoofdvestiging, drie dependances en een vestiging op de Eeshof.

praktijkoud

In 1984 neemt Hans-Peter Wallenburg het roer over van de toenmalig eigenaar. Het Fysiotherapeutisch Centrum Tubbergen heeft zich ontwikkeld tot een praktijk met een breed aanbod van specialisaties in de fysiotherapie. De praktijk verzorgt de fysiotherapeutische zorg op vier lokaties en heeft thans negen fysiotherapeuten en twee secretaresses in dienst. In de praktijken werken ambitieuze en ervaren fysiotherapeuten in teamverband op professionele wijze samen. De fysiotherapeuten worden voortdurend bijgeschoold, zijn allen BIG-geregistreerd en staan in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF. Door het bijblijven in het vakgebied, worden de nieuwste inzichten toegepast.

Fysio Tubbergen wil blijven doorontwikkelen en met name de zorg voor haar patiënten op een hoog kwaliteitsniveau aanbieden. Daartoe streven we ernaar om in 2008 het HKZ-certificaat te verkrijgen.

In 2008 is er voor gekozen om de huisstijl aan te passen aan een meer hedendaagse stijl. Om het zelfstandig functioneren van de vestigingen te benadrukken is gekozen voor een "organisatie naam" met daaronder de vestigingsaanduidingen. Dit is geworden Bewust Bewegen met daarin Fysio Tubbergen, Fysio Albergen en Fysio Vasse.

Historie Albergen

In 1980 zijn we gestart met een dependance in Albergen. We konden een plek krijgen in de vergaderruimte van “de oude Danne”. Als er ’s avonds een vergadering of bijeenkomst was moesten de banken en apparatuur aan de kant geschoven worden. Er moest dus weleens geïmproviseerd worden om alles vlekkeloos te laten verlopen.

Toen er na een aantal jaren nieuwe kleedruimtes gebouwd werden kon de praktijk na een kleine interne verbouwing gebruik gaan maken van de oude kleedruimtes,zodat we nu helemaal een eigen plek hadden.

In 1994 werd begonnen met de bouw van “de nieuwe Danne”. Een echte  praktijk behoorde nu tot de mogelijkheden. In goed overleg werd een ruimte gecreëerd met een wachtruimte,twee behandelkamers,een keukentje en een oefenzaal.

Omdat de ontwikkeling van de fysiotherapie steeds meer richting aktief oefenen gaat is er de laatste jaren de nodige oefen en fitness-apparatuur aangeschaft.

Verder kan er in Albergen [in overleg] ook gebruik gemaakt worden van alle specialisaties, zoals gegeven in Tubbergen.

Historie Vasse

Fysiotherapie in Vasse

Vanuit het Fysiotherapeutisch Centrum Tubbergen is in Vasse een dependance geopend in 1981.

Er werd een pand aan de Denekamperweg ingericht en Maria Knippers begon daar als fysiotherapeut. Na een paar jaar is haar werk overgenomen door Carla Hulshof. Eind jaren 80 werd er bij het dorpshuis “Het Eschhoes”  een stuk voorgebouwd waar toen de peuterspeelzaal en de fysiotherapie zich vestigden. De praktijk bestond daar uit 2 kleine behandelkamers en in de middaguren kon de peuterspeelzaal als oefenzaal gebruikt worden.

In 1995 stopte Carla met haar werkzaamheden in Vasse en nam Petra Kramer het van haar over. Tot 2010 deed ze dat in de locatie in het Eschhoes, maar die ruimte voldeed niet echt meer in de huidige tijd. Daarom werd gezocht naar een andere plek in Vasse en die werd gevonden in het bibliotheek gebouw dat al een paar jaar leeg stond.

Na een grondige verbouwing is de huidige praktijk aan de Hooidijk 11 in juni 2010 in gebruik genomen. Dit pand is ruim opgezet: er zijn 2 ruime behandelkamers en een oefenzaal, ingericht met een ruime collectie fitnessapparatuur en oefenmaterialen.

Al met al heeft de fysiotherapie in Vasse een hele ontwikkeling doorgemaakt, altijd zeer gewaardeerd door de inwoners van het dorp, blij in hun eigen dorp deze voorziening te hebben kunnen behouden.

Visie / Missie

Onze visie:
In de visie van Bewust Bewegen is de "doorgaande zorglijn" van belang, waarbij bedoeld wordt dat alle aanwezige specialisaties op elkaar zijn afgestemd en/of inspelen op de wens van de patiënt met behoud van de inhoudelijk beroepsmatige verantwoordelijkheid. Wij willen algemeen beschouwd worden als een samenwerkingsverband met een breed aanbod van paramedische diensten, welke tevens voor elke beroepsinhoudelijke verdieping/ specialisatie wordt gezien als de meest gespecialiseerde.
De patiënt staat centraal, onze aandacht, zorg, kennis en samenwerking is volop hen gericht. Onze patiënten hebben recht op individuele aandacht en kwalitatief goede zorg. Door het volgen van opleidingen, (na-)scholingen en trainingen zorgen wij voor een optimaal kennisniveau om onze patiënten op een juiste wijze te kunnen helpen.
Het rijk zet in op “de veranderende zorg”. De vergrijzing en veranderende maatschappelijke opvattingen over zorg en zorgarrangementen
zijn hier belangrijke redenen voor. Het samenwerkingsverband zal meegaan in deze opvatting door het zorgaanbod af te stemmen op de vraag van haar klanten, maar ook door met andere organisaties samenwerkingen te zoeken en aan te gaan.
Door de vergrijzing en de sterke groei van het aantal patiënten met chronische aandoeningen neemt de zorgvraag toe. Dit betekent dat er sprake is van een groeiend aanbod van patiënten en een veranderde zorgvraag in de eerste lijn. Dit vereist optimale samenwerking binnen en buiten Bewust Bewegen.
Daarnaast proberen wij ook om zo veel mogelijk duidelijk en laagdrempelig te zijn, zodat iedereen begrijpt wat er gebeurt of moet gebeuren, en weet waar men aan toe is. Hierbij staan wij ook open voor kritiek, zodat we aan onze verbeterpunten kunnen werken om alles goed te laten verlopen. Dit alles doen wij door onze patiënten met respect te behandelen, om zo een wederzijdse band van veiligheid en vertrouwen op te bouwen.

Missie:

De missie van het Bewust Bewegen is het bereiken van een breed zorgaanbod op het gebied van Paramedie. Daarmee verwerft Bewust Bewegen in haar vestigingsgebied een plek in de eerste lijn zorg waardoor patiënten met een palet aan behandelmogelijkheden dichtbij en in hun woonomgeving, adequaat kunnen worden behandeld voor klachten zoals deze zijn omschreven in de meest actuele classificatie (ICF).
De organisatie wil een boeiende en inspirerende werkomgeving zijn voor haar medewerkers. Zij geeft begeleiding en behandelingen van een hoog kwaliteitsniveau voor onze klanten/ patiënten.
De normen en waarden die centraal staan in onze organisatie zijn: klant/patiëntgerichtheid, integriteit, prestatiegedrevenheid, professionaliteit, innovatie, collegialiteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid

Door het samenbrengen van verschillende zorgaanbieders op onze locaties willen we samenhang, kwaliteit en continuïteit bevorderen.
Het is onze missie bij te dragen aan een sterk geïntegreerde zorg zodat in de gezondheidszorg patiënten worden voorzien van goede zorg dichtbij huis

DTF

Op alle vestigingen van Bewust Bewegen is de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie geregeld. Sinds 2006 kunt u zich rechtstreeks, zonder verwijzing van een huisarts, melden bij een fysiotherapeut. Dit kan voor een behandeling, maar ook voor een advies zijn. Dit is niet alleen handig, maar u komt dan ook direct terecht bij de specialist van bewegen. Uw huisarts kan u natuurlijk ook nog steeds verwijzen voor fysiotherapie. Binnen Bewust Bewegen hechten wij grote waarde aan een goede samenwerking met uw huisarts.