Oro-myofunctionele therapie

(afwijkend mondgedrag)

 

Uw verwijzer heeft afwijkend mondgedrag geconstateerd of er zijn factoren aanwezig die afwijkend mondgedrag bevorderen. Wanneer er niet of te laat wordt ingegrepen, kan dit leiden tot een afwijkende kaak- en/of gebitsstand. In samenwerking met de logopedist kan een beter resultaat worden verkregen na orthodontie. Daarom zult u waarschijnlijk het advies hebben gekregen om contact op te nemen met een logopedist.

Bij Bewust Bewegen zijn tevens 2 logopedisten werkzaam met veel kennis en ervaring in de behandeling van afwijkend mondgedrag.

Vaak zijn meerdere disciplines (o.a. craniofaciale therapeut, kinderfysiotherapeut, logopedie, orthodontist, tandarts, mondhygiënist, gnatoloog en KNO-arts) nauw betrokken bij de behandeling van afwijkend mondgedrag. De verschillende behandelaars hebben onderling informatie uitgewisseld om tot het beste resultaat te komen.

Er zijn verschillende vormen van afwijkend mondgedrag. Hieronder wordt u geïnformeerd. Tevens worden de oorzaken en gevolgen hiervan beschreven.

 

Duim, vinger- en/of speen zuigen

Veel kinderen duimen of zuigen wel eens op hun vinger(s). Wanneer een kind dit op 3-jarige leeftijd nog steeds doet, is er sprake van afwijkend mondgedrag. Vanaf dat moment kan het duimen, zuigen op vinger(s) of speen een negatieve invloed hebben op de stand van het gebit en de vorm van de kaak. Daarnaast kan de spierkracht in en rond de mond afnemen.

Door het zuiggedrag komt het regelmatig voor dat de spieren in en rond de mond verslappen, waardoor habitueel mond-ademen, open mondgedrag en afwijkend slikken kan ontstaan. Dit kan leiden tot een afwijkende vorm van het gebit dat incorrect articuleren tot gevolg heeft. Hierbij kunt u denken aan het praten met de tong tussen of tegen de tanden (slissen).

 

Open mondgedrag

De mond is normaliter gesloten, rust de tongpunt tegen het gehemelte achter de boventanden en wordt er door de neus geademd. Wanneer de mond gedurende de dag regelmatig open is in rust (bijvoorbeeld tijdens tv kijken), is er sprake van open mondgedrag.

Vaak ligt de tong dan slap onder in de mond en drukt met grote kracht tegen de tanden aan, waardoor deze naar voren worden geduwd. Daarnaast is er veelal sprake van slappe mondspieren en mond ademen.

Het gevolg kan zijn incorrect articuleren (bijvoorbeeld slissen), een afwijkende groei van de kaak, tanden en kiezen  en een verhoogde kans op oorproblemen, indien dit probleem niet behandeld wordt.

 

Habitueel mond-ademen

Habitueel betekenabitueel mond-adement ‘gewoonlijk’. Bij habitueel mond-ademen is de gewoonte ontstaan om door de mond te ademen, terwijl de neus voldoende toegankelijk is. Gevolgen kunnen zijn terugkerende infectie in keel en/of amandelen of zelfs middenoorontsteking. Daarnaast heeft habitueel mond-ademen invloed op de groei van de kaak en gebit.

 

Afwijkende tongligging in rust

Hierbij is de positie van de tong afwijkend. De tong ligt niet achter de tanden tegen het gehemelte, maar op de mondbodem, tegen of tussen de tanden of te ver achterin de mond. Dit kan de stand van de tanden en kiezen en/of de vorm van de kaak negatief beïnvloeden.

 

Foutieve lipgewoonten

Hieronder worden liplikken en lipzuigen verstaan. Deze afwijkingen komen veelal voor bij mensen die door de mond ademen. Doordat de lippen droog worden tijdens het mond-ademen wordt het als ‘prettig’ ervaren om de lippen te bevochtigen met de tong. Lipzuigen is meestal een gevolg van liplikken.

 

Afwijkend kauwen

Onder afwijkend kauwen wordt het smakken, het tegelijkertijd aan 2 kanten kauwen en het verkeerd afbijten van voedsel verstaan. Dit kan leiden tot een verstoord evenwicht van de spieren in en rond de mond.

 

Nagelbijten

Tijdens het nagelbijten schuift de onderkaak naar voren en ontstaat er teveel spanning in de kaakgewrichten, waardoor pijnklachten en overbelasting van spieren in het mondgebied het gevolg kunnen zijn. Bovenstaande vormen van afwijkend mondgedrag kunnen leiden tot afwijkend slikken.

 

Afwijkend slikken

Er wordt gesproken over afwijkend slikken wanneer de tong tijdens het slikken tegen de tanden en/of kiezen aan duwt of wanneer de tong tussen de tanden en/of kiezen door komt. Per dag slikt men ongeveer 2000 keer, wanneer de tong elke keer met een grote kracht tegen of tussen de tanden/kiezen komt, zal dit invloed hebben op de vorm van het gebit.

 

Overige informatie:

Myofunctionele therapie heeft met name effect bij niet-skeletale aandoeningen en is geen alternatief voor orthodontie, maar wél een aanvulling. Doordat er ook een CRAFTA-therapeut is betrokken bij de behandeling van afwijkend mondgedrag, is ‘pijn’ ook verbonden aan dit functionele probleem.

D.m.v. de myoscanner kan de spierspanning worden gemeten van spiergroepen die verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van afwijkend mondgedrag.