BEWEEGPROGRAMMA ONCOLOGIE

Het beweegprogramma Oncologie is bedoeld om patiënten, tijdens en/of na hun behandelperiode in het ziekenhuis, te laten werken aan hun belastbaarheid onder begeleiding van een fysiotherapeut.

In Nederland krijgen jaarlijks meer dan 75.000 mensen te horen dat ze kanker hebben, in welke vorm dan ook. Inmiddels zijn er gelukkig vele, succesvolle behandelmogelijkheden. Helaas krijgen veel mensen te maken met vervelende bijwerkingen van de behandeling die het herstel vertragen.
‘Tegenstanders’ als extreme vermoeidheid, een fors verslechterde conditie en een lijf dat ‘soms niet wil’ kunnen factoren zijn waardoor het niet lukt om dagelijkse activiteiten als voorheen weer op te pakken.

Bewegen en Kanker

Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken blijkt de positieve invloed van bewegen op de preventie van kanker, het vertragen van de aandoening en het verbeteren van de kwaliteit van leven van kankerpatiënten.
Vermoeidheid is één van de meest voorkomende en meest hinderlijke bijwerkingen van de behandeling van kanker. Deze klachten bestaan vaak nog lang na de behandeling en hebben een grote impact op de kwaliteit van leven. Tot voor kort werd vaak rust geadviseerd, maar inmiddels blijkt dat juist, gedoseerde, fysieke activiteit een gunstigere invloed heeft op de impact van de vermoeidheid in het dagelijks leven.
Met deze wetenschap is er door het netwerk Fys Optima een speciaal beweegprogramma ontwikkeld, speciaal voor mensen met of na kanker. Een trainingsprogramma voor mensen met/na kanker is complexer dan voor ‘gezonde’ mensen. Er zijn tal van factoren waar rekening mee moet worden gehouden. Om deze reden wordt het trainingsprogramma dan ook begeleid door een speciaal hiervoor opgeleide fysiotherapeuten.

Voor wie:

Het Beweegprogramma is bedoeld voor kankerpatiënten die voor, tijdens en/of na hun behandeling in het ziekenhuis aan hun conditie willen werken. Zowel curatieve als palliatieve patiënten kunnen deelnemen aan het beweegprogramma. Tijdens de palliatieve fase verschuift de doelstelling naar het optimaliseren van de fysieke conditie en kwaliteit van leven.

Indicatie voor het programma is als de patiënt een verminderde kwaliteit van leven ervaart tijdens en/of na een behandeling tegen kanker, ongeacht of deze bestaat uit chirurgie, chemotherapie of radiotherapie.

Doelstelling:

Doelstelling van het beweegprogramma is het optimaliseren van de kwaliteit van leven door het verbeteren van een aantal belangrijke aspecten die hierop van invloed zijn zoals conditie, kracht en het verminderen van vermoeidheid.

Intake:

Na verwijzing door huisarts of specialist volgt er een uitgebreide individuele intake plaats, die bestaat uit een gesprek, enkele vragenlijsten en gezondheidstesten. Tevens worden de individuele doelstellingen samen bepaald. Aan de hand hiervan wordt een persoonlijk trainingsprogramma opgesteld.

Programma-inhoud:

Aan de hand van de intake kan een op maat gemaakt trainingsprogramma worden opgesteld. Het programma duurt een jaar en is een carrouselprogramma, wat inhoudt dat de patiënt op elk moment kan in- en uitstromen. Daarnaast wordt er geen onderscheid in type kanker gemaakt.

De eerste 3 maanden vinden er 2 x per week groepstrainingen plaats van circa één uur, die na deze periode wordt afgebouwd naar 1 x per week gedurende 3maanden. Indien nodig is er na deze 6 maanden de mogelijkheid om dit met de duur van 3 maanden nog voort te zetten op basis van 1 x per week. Elke 3 maanden vindt een individuele evaluatie plaats, waarin de specifieke metingen worden verricht om de voortgang en vervolgdoelen te bepalen. Aan het eind het programma vindt er een eindevaluatie plaats.

De trainingen zullen bestaan uit een combinatie van kracht- en cardiotraining. De groepsgrootte is 5-9 personen. Er wordt gewerkt met gemêleerde groepen: dat wil zeggen dat er in één groep mensen deelnemen met verschillend belastbaarheidsniveau, verschillend stadium van behandeling en verschillende prognoses.

 

Verwijzing en vergoeding:

Deelname aan het beweegprogramma oncologie is alleen mogelijk op verwijzing van arts, specialist, mammacare-verpleegkundige of oncologieverpleegkundige.

Oncologiepatiënten vallen in relatie tot vergoedingen onder de “chronische aandoeningen”. Dit betekent dat de eerste 20 behandelingen voor rekening zijn van de aanvullende verzekering van de patiënt, dan wel voor eigen kosten van de patiënt. De vervolgbehandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Voor meer informatie, vragen of aanmelding kunt u contact opnemen met onze praktijk. Telefonisch of klik op Afspraak maken voor online contact. Wij nemen dan contact met u op.