Oedeemtherapie en manuele lymfedrainage

Lymfoedeem is een abnormale ophoping van eiwitten en vocht in het lichaamsweefsel als gevolg van een verstoord evenwicht tussen aan- en afvoer van vocht. Het ontstaat vaak geleidelijk maar kan een chronisch karakter krijgen. Lymfoedeem kan aangeboren (primair lymfoedeem) of verworven zijn (secundair lymfoedeem). Hierbij kunt u denken aan arm-lymfoedeem na een borstoperatie met een okselklierverwijdering of een been-lymfoedeem na een gynaecologische operatie.
Oedeem kan zich voordoen in alle lichaamsdelen en kan ook het gevolg zijn van vaatproblematiek of een combinatie van meerdere factoren. Diagnostiek is belangrijk om de aard van van het oedeem vast te kunnen stellen. Na behandeling middels radiotherapie en/of chemotherapie is de kans groter op het ontwikkelen van oedeem. De klachten die kunnen ontstaan zijn: pijn, vermoeidheid, gespannen en zwaar gevoel, zwelling, beperkingen in bewegingen en beperkingen in dagelijks functioneren.

Behandelmogelijkheden

Genezing van lymfoedeem is door de behandelaar niet altijd mogelijk. De behandeling is gericht op het terugdringen en/of het niet doen toenemen van het oedeem in de arm of het been. Dit om het normaal functioneren van de ledematen te herstellen.

De fysiotherapeutische behandelmogelijkheden zijn:

  • Manuele lymfedrainage
  • Zwachtelen
  • Lymfetaping (zie ook bij Medical Taping Concept)
  • Adviseren in compressiemiddelen zoals een elastische kous
  • Oefentherapie
  • Voorlichting/houdings- bewegingsadviezen
  • Deep oscilation

Websites waar u meer informatie kunt vinden zijn:

Vergoedingen  

Bij een chronische indicatie worden de eerste 20 behandelingen vergoed vanuit uw aanvullende verzekering, daarna worden de behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. (Let op,  hierop geldt wel eerst uw eigen risico.)

Voor behandelingen aan huis of in een instelling heeft u doorgaans een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.