De logopedist houdt zich bezig met 2 belangrijke levensvoorwaarden: ademen en eten/drinken. Daarnaast is de mondelinge communicatie een zeer belangrijk element in het menselijk leven. Daarom helpt een logopedist niet alleen kinderen met spraak- en taalproblemen maar is er steeds meer aandacht voor de volwassenen en ouderen.

Stem: Stemproblemen kunnen ontstaan op alle leeftijden. Deze kan gekoppeld zijn aan een afwijkende adem-stemkoppeling, waardoor er te veel spanning op de stembanden komt en hierdoor heesheid ontstaat. Maar er zijn ook andere redenen denkbaar.

Patiënten met COPD, astma of hyperventilatie kunnen baat hebben bij het aanleren van een correcte ademverdeling tijdens het spreken en in rust, waardoor er minder benauwdheid en heesheid ontstaat.

Slikstoornissen worden gekenmerkt door verslikken, moeite hebben met kauwen, of moeite hebben met het doorslikken van voedsel. Problemen met eten en drinken kunnen lichamelijke en sociale gevolgen hebben. Door nauwkeurig onderzoek, zo nodig in combinatie met specialisten, zoals een KNO-arts, kan de logopedist de cliënt leren zo probleemloos mogelijk weer normaal te kunnen eten.

Spraakproblemen (dysartrie) komen vaak voor na een hersenaandoening of neurologische aandoening zoals Parkinson, CVA en (beginnende) dementie. Daarnaast kunnen ook taalproblemen (afasie), geheugen- en concentratieproblemen ontstaan. De communicatie kan hierdoor ernstig belemmerd worden. De logopedist kan hierin eveneens veel betekenen door dit te verbeteren of leren (makkelijkern) er mee om te gaan.