www.fysiotherapie.nl algemene site voor fysiotherapie
http://www.kngf.nl/ Home-page Genootschap voor Fysiotherapie
www.nvmt.nl De Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie
www.nvfs.nl De Nederlandse Vereniging voor Sportgezondheidszorg
www.nvbf.nl De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsfysiotherapie
www.nvfk.nl De Nederlandse Vereniging voor fysiotherapie in de Kinder- en jeugdgezondheidszorg
www.nvfb.nl De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en pre- en postpartum gezondheidszorg
www.crafta.org cranio-fasciale therapie acedemie
www.kisskids.nl info over KISS en KIDD kinderen
www.aangezichtspijn.nl info over klachten in en van het hoofd zoals hoofdpijn, oorsuizen, kaakpijn en visusstoornissen
www.nvfl.nl De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie
Sites voor gezondheidszorg:
www.gezondheidsplein.nl info over allerlei aandoeningen en items in de gezondheidszorg
www.dokterdokter.nl medische informatie over allerlei kwalen en klachten
www.voorkomblessures.nl
www.sportzorg.nl alles over sportblessures, preventie en begeleiding van de sportfysiotherapeut
Sites over bewegen en voeding:
www.nisb.nl Nederlands Instituut voor Sport en Beweging
www.sport.nl Info van en over NOS*NSF
www.voedingscentrum.nl Alles over voeding en diëten.
Sites voor chronische aandoeningen:
www.diep.info alle informatie over Diabetes Melllitus
www.astmafonds.nl info over astma en COPD
www.luchtpunt.nl info over COPD
www.reumafonds.nl info over reumatische aandoeningen
www.spierziekten.nl info over spierziekten
Sites over vergoedingen in de fysiotherapie:
 zie ook bij onderwerp informatie
www.fysiotherapievergoedingen.nl info over vergoedingen en de lijst met chronische aandoeningen
www.zekerzorg.nl info over tarieven zorgverzekeraars
https://www.independer.nl/zorgverzekering/intro.aspx info over wet en regelgeving in de gezondheidszorg
www.vws.nl info over wet en regelgeving in de gezondheidszorg
http://www.ziektekostenverzekering.nl info over verschillende zorgverzekeraars
Sites voor Senioren:
www.seniorweb.nl info over allerlei items voor senioren
www.kiesbeter.nl info over senioren en bewegen
www.sportraadoverijssel.nl info over bewegen