"Ergotherapie spreekt mij aan doordat ik creatief met mensen mee kan denken over de problemen die ze ervaren in het dagelijkse leven. Het verschil kunnen maken met het aanpassen van handelen, waardoor zij betekenisvolle activiteiten weer kunnen uitvoeren. Lang, plezierig en zelfstandig thuis blijven wonen in een betekenisvolle omgeving. Daar doe ik het voor! "

Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.’ (Machteld Huber)

Wanneer uw gezondheid door ziekte of ongeval is veranderd, kan dit invloed hebben op uw dagelijks functioneren. Ergotherapie kan u helpen om de dagelijkse activiteiten (weer) mogelijk te maken. Er wordt gekeken naar wat u nodig heeft om de regie in eigen handen te nemen om te kunnen (blijven) participeren in de huidige maatschappij.

Door middel van training, begeleiding, behandeling en advies wordt er gekeken hoe u weer zo optimaal mogelijk kunt functioneren. Ergotherapie helpt u op het gebied van o.a. productiviteit (werk, school), zelfredzaamheid (vervoer, adl, huishouden) en dagbesteding (hobby, ontspanning). Waar het probleem zich voor doet, bij u thuis of op het werk, ter plekke wordt gekeken wat de vraag is. Om samen een passende oplossing te vinden. Ergotherapie is er ook voor uw naasten en mantelzorgers. De omgeving van de cliënt wordt, zo nodig, nauw betrokken bij het proces. Hiermee wordt uw zelfstandigheid in eigen omgeving versterkt.

Soms zit het in de kleine handelingen zoals in en uit bed, toiletgang, wassen en kleden. Wellicht kan een hulpmiddel of het aanpassen van handelen voldoende zijn.

Heeft u vragen of problemen op het gebied van wonen, vervoer, vermoeidheid, handproblemen of andere belemmeringen in het betekenisvol handelen? Wilt u zolang mogelijk zelfstandig blijven? Neem contact op met onze ergotherapeut!

Onze ergotherapeut, Leonie Kemerink, is in 2015 afgestudeerd aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Vervolgens werkervaring opgedaan in de 1ste lijn, Geriatrische revalidatie zorg, Psychogeriatrische zorg en de wlz. Tevens geschoold in handtherapie.

Onze ergotherapeut is opgenomen in het kwaliteitsregister. Dat wil zeggen dat de therapeut kennis en kunde continu optimaliseert om u de beste zorg te kunnen bieden.

 

E-mail: l.kemerink@fysiotubbergen.nl
M.: 06 29 77 89 82