Ingrid is in 1988 afgestudeerd als logopediste aan de Hogeschool Oost Nederland (HBO Logopedie en Akoepedie).
Sinds 1989 is ze werkzaam als logopediste in een orthodontiepraktijk te Almelo, waar ze met name patiënten behandelt met afwijkend mondgedrag, zoals duimen, speen zuigen, open mondhouding en afwijkend slikken. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de orthodontisten.
Daarnaast heeft ze ervaring opgedaan op basisscholen en sinds 2004 werkt ze nauw samen met de meeste Kindercentra/peuterspeelzalen binnen de Gemeente Tubbergen, waar ze op verzoek van ouders en/of peuterspeelzaalleidsters kinderen observeert, screent en hen adviseert.
Ze behandelt problemen op het gebied van spraak, taal, stem, afwijkende mondgewoonten en lezen en spellen.

Ingrid is werkzaam in Tubbergen op de woensdag en donderdag en eventueel de vrijdag.

Email:istaarinklogopedie@gmail.com