Huishoudelijk reglement

 • Cliënten dienen zich bij aanmelding te kunnen identificeren via een geldig legitimatiebewijs, zoals rijbewijs, paspoort of ID-kaart.
 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen; de directie behoudt zich het recht voor om personen die zich hier niet aan houden de toegang tot de praktijk te ontzeggen.
 • Gelieve geen waardevolle spullen onbewaakt achter te laten.
 • De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen van bezoekers in de praktijk of daarbuiten.
 • Gelieve uw fiets of auto te parkeren in de daarvoor bestemde fietsrekken of parkeerplaatsen en wel zodanig dat anderen daar geen overlast van ondervinden.
 • Gelieve de lectuur, die u tijdens het wachten leest, terug te leggen op de daarvoor bestemde plaats als u de wachtruimte verlaat.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) op te volgen.
 • Roken is niet toegestaan in het gehele gebouw.
 • Wij verzoeken u gebreken of storingen direct te melden bij één van onze medewerkers.
 • Tijdens therapie in de oefenzaal mogen er geen kinderen worden meegenomen de zaal in.
 • Het nuttigen van etenswaren is niet toegestaan in de wachtkamer, oefen- en behandelruimtes.
 • Een handdoek bij gebruik van trainingsapparatuur is verplicht.
 • Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Afspraken kunnen niet door middel van een e-mail afgezegd worden.
 • Patiënten/cliënten van Fysiotherapeutisch Centrum Tubbergen BV. zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal, door verzekeraar vergoede, behandelingen.
 • Indien uw zorgverzekeraar fysiotherapie niet (meer) vergoedt, zult u een nota toegestuurd krijgen.
 • Indien u telefonisch de behandeling wilt beëindigen, zal uw therapeut (indien u hem/haar zelf nog niet heeft gesproken) contact met u opnemen om het dossier te kunnen sluiten.
 • Gelieve de oefenruimte alleen met schoon schoeisel betreden.
 • Indien er niemand achter de receptie aanwezig is, terwijl u iemand nodig heeft, druk dan op de bel die op de balie staat.
 • Indien u opmerkingen, ideeën, etc heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij dit zeer op prijs. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk aan ons doorgeven.
 • Indien u dit jaar reeds eerder bij een collega therapeut bent geweest, dient u dit bij ons te melden i.v.m. het aantal (nog) vergoede behandelingen.
 • Ouders/verzorgers van minderjarige cliënten krijgen een brief waarin staat hoe lang een kind zou kunnen verblijven in onze praktijk tijdens een behandeling.
 • Minderjarige cliënten die zelfstandig naar huis gaan, krijgen de mogelijkheid, op verzoek van ouders/verzorgers, om naar huis te bellen alvorens te vertrekken.
 • Indien u de wens heeft niet gereanimeerd te willen worden, bent u zelf verantwoordelijk om dit te laten weten door bv. een kaartje op uw lichaam te dragen.
 • Uw therapeut is verplicht data (klinimetrie) aan te leveren aan de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit bij uw behandelend therapeut melden.
 • Uw therapeut is verplicht u te vragen om mee te werken aan een online patiënttevredenheidsonderzoek (Qualizorg). Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit bij uw behandelend therapeut melden.