Uitgangspunt van de haptonomie is dat de mens alleen dán optimaal kan functioneren als er een evenwicht bestaat tussen gevoelsleven en emoties enerzijds en de meer rationele aspecten van mens-zijn anderzijds.

De therapie:

Door middel van directe aanraking, gesprekken en oefenstof gaan ervaren

  • hoe je met jezelf en anderen omgaat
  • hoe je “in de wereld staat”
  • hoe je met je gevoel omgaat
  • wat voor invloed dit alles heeft op je lichaam, houding en beweging
  • wat de samenhang is met jouw klachten
  • hoe het anders kan

De directe aanraking (je ligt hierbij vaak op een behandelbank) is binnen de haptonomische behandeling erg belangrijk. Dit onderscheidt de haptonomie dan ook van vele vormen van psychotherapie. In de bevestigende aanraking wordt de mens wezenlijk geraakt en aangesproken. Het contact speelt zich op gevoelsmatig niveau af, als het ware in een andere laag van de persoonlijkheid dan de rationele. Dit maakt het mogelijk in contact te komen met gevoelens en emoties én met blokkades op dit gebied. In de therapie leer je hiermee om te gaan (naar de pijn tóe te gaan). Dit leidt ertoe dat spanningen afnemen.

 

Wat is haptonomie ?

Haptonomie bestudeert het menselijk gevoelsleven,  zowel in contact met onszelf als met onze omgeving. Door drukte van alledag zijn we vergeten te luisteren naar ons lichaam en signalen vanuit ons lichaam te voelen. We worden vaak geleefd en we staan dit ook toe.

Het evenwicht tussen ons gevoel en ons verstand kan hierdoor verstoord raken, waardoor ook het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid uit balans wordt gehaald.

Haptonomie biedt de mogelijkheid om opnieuw  je lichaam te leren kennen en haar signalen te interpreteren via verbale en non verbale communicatie in openheid en eigenheid van de persoon. Haptonomie stelt de positieve invloed van het aanraken centraal

Aanraken is communiceren.

Communiceren kan zowel zakelijk en doeltreffend gericht zijn  (bv handen schudden) maar het kan ook het gemoed van de ander raken in vrijheid en openheid waardoor er een echt contact ontstaat en we van een ontmoeten kunnen spreken (affectiviteit).

Het affectieve aanraken is belangrijk voor zowel kinderen als volwassenen. Een moeder wiegt haar kind, we geven elkaar een betekenisvolle hand of we slaan een arm om elkaar heen. Op deze manier kun je elkaar iets vertellen, iets laten voelen; je raakt en kunt geraakt worden; het doet je iets.

Als zodanig heeft aanraken een betekenis voor de ontwikkeling van de mens. Een kind dat te weinig affectief aangeraakt wordt kan zich emotioneel niet goed ontwikkelen. Het wordt niet bevestigd in zijn bestaan, gevoelens worden niet aangesproken en kunnen zich niet ontwikkelen.

 

Wanneer is haptonomie iets voor jou?

Als je overbelast bent, last hebt van stress of overspannenheid.

Als je lichamelijke klachten hebt die mogelijk een psychische achtergrond hebben, zoals het geval kan zijn bij hoofdpijn, nekklachten, rugklachten,buikklachten, hyperventilatie of slaapstoornissen.

Als je problemen ondervindt op de drempel naar een volgende levensfase; puberteit, volwassenheid, midlife crisis, overgang, oud worden.

Als je problemen hebt met de acceptatie van verlies , ziekte of een handicap.

 

Door het toegenomen inzicht in jezelf zul je;

  • Eerder voelen wanneer je teveel hooi op je vork neemt
  • Eerder je omgeving je gevoelens durven te laten zien
  • Gemakkelijke r moeilijke of nare gevoelens kunnen accepteren, komen tot nemen van beslissingen of het maken van keuzes in je leven