Hans-Peter Wallenburg is vanaf 1984 praktijkhouder van Bewust Bewegen. Hij is in 1981 afgestudeerd in Utrecht, en heeft eerst gewerkt in praktijken in Zeist en Rotterdam. Aanvankelijk ging zijn interesse uit naar de "alternatieve geneeswijzen". Hij heeft studies gevolgd in de acupunctuur, iriscopie en voedingsleer. Later volgden opleidingen in de sportfysiotherapie, sensomotoriek en trainingsleer.

In 1992 is hij afgestudeerd aan de Stichting Opleiding Manuele Therapie (SOMT) en is vanaf dat moment geregistreerd manueel-therapeut. Binnen deze specialisatie heeft hij cursussen gevolgd van David Butler, Mulligan, diverse Maitland-cursussen, KISS en KIDD, Cramer griff en de Noorse Medische Trainings Therapie (MTT). Vanaf 2002 tot 2005 volgden daarop ook alle cursussen uit het Crafta concept zodat hij zich ook Crafta-therapeut mag noemen. In 2007 is hij ook gediplomeerd in de Musculo Skeletal Ultrasound (echodiagnostiek).

In de jaren 1997- 2005 heeft hij zich actief ingezet voor de beroepsgroep en is bestuurslid geweest van het RGF-Twente. Hij is vanuit deze bestuursfunctie, als voorzitter van de Commissie van Overleg (CvO) verantwoordelijk geweest voor het beleid Fysiotherapie-Ziekenfonds (Amicon) Menzis. Langs deze gevarieerde weg blijft de leiding van de eigen praktijk de rode draad. Binnen die setting streeft hij naar een zo breed mogelijke fysiotherapeutische zorgaanbod met een hoge kwaliteit.