De geriatrie-fysiotherapie richt zich op het verbeteren en behouden van een goede gezondheid, zelfredzaamheid, participatie en kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen of ouderen die het risico lopen om tot deze doelgroep te gaan horen. De nadruk ligt hierbij dan op het fysiek functioneren. Ook ouderen met chronische of langdurige aandoeningen kunnen bij de geriatrie-fysiotherapeut terecht. Deze richt zich voornamelijk op het bewegend functioneren, met als doelstelling het behoud of herwinnen van activiteiten en participatie en begeleiding bij achteruitgang.

De therapeut is er voor de kwetsbare oudere, maar ook voor de ‘jonge kwetsbare oudere’ die als gevolg van een beroerte, de ziekte van Parkinson, dementie of bijvoorbeeld Downsyndroom problemen vertoont die lijken op die van een kwetsbare oudere. Er wordt gewerkt vanuit wetenschappelijke en specifieke kennis om zo optimaal te kunnen werken aan de hulpvraag van de patiënt.

Geriatrie-fysiotherapie is er daarnaast op gericht om problemen die zich voordoen tijdens de algemene dagelijkse bewegingen te verbeteren. Denk hierbij aan moeilijkheden bij het opstaan uit bed of de stoel, lopen binnen- of buitenshuis, traplopen, frequent vallen of val-angst.

Verder wordt er actieve begeleiding en oefentherapie gegeven bij patiënten met artrose, osteoporose, fracturen of patiënten met een nieuwe heup of knie. Er wordt hierbij voornamelijk gewerkt aan het verbeteren van mobiliteit, kracht en conditie. Dit kan bij ons in de praktijk maar ook is er aan-huisbehandeling mogelijk. De geriatrie-fysiotherapeut geeft ook advies en begeleiding ter ondersteuning aan familie en mantelzorgers wanneer het gaat om het dagelijks functioneren van de patiënt.