Bij Bewust Bewegen kunt u een Fysiofitheidscan laten afnemen.

De scan bestaat uit een vraaggesprek, het invullen van een vragenlijst en de eigenlijke scan. Er worden testen gedaan voor kracht, lenigheid, coördinatie en uithoudingsvermogen. Aan de hand van de uitkomsten van de vragenlijst en de testen wordt een gezondheidsprofiel opgesteld. De resultaten worden met u doorgesproken, zo nodig voorzien van een advies.
U krijgt de resultaten en aanbevelingen mee naar huis zodat u deze nog eens rustig na kunt lezen.
Een afspraak voor de scan kunt u op de praktijk maken.

Deze scan wordt vergoed door zorgverzekeraar Menzis als u een een aanvullende verzekering hebt zoals ExtraVerzorgd of JongerenVerzorgd. Deze test kan jaarlijks afgenomen worden.