Fysiotherapie wordt al eeuwen toegepast. Bijvoorbeeld in de vorm van oefeningen of massage. Een fysiotherapeut adviseert, begeleidt en behandelt bij stoornissen in houding en/of bewegen. Dat kan zijn bij blessures van spieren, pezen, banden en gewrichten. Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld.
De klachten waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen, zijn zeer uiteenlopend: pijn, krachtsvermindering, ademhalingsproblemen, zwellingen en beperkingen in de beweging. De aandoeningen kunnen bijvoorbeeld zijn ontstaan tijdens het sporten, het uitoefenen van werkzaamheden of door veroudering.

Waaruit bestaat de behandeling?

Een fysiotherapeut levert maatwerk. Geen enkele patiënt is hetzelfde. Daarom wordt bij iedereen individueel bekeken welke behandelmethode de voorkeur heeft. Wij behandelen in onze praktijk in Tubbergen en in de dependances in Albergen en Vasse of indien nodig bij de mensen thuis.
Een behandeling duurt ongeveer 25-30 minuten.
Bij de eerste afspraak noteert de fysiotherapeut alle klachten. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarna de fysiotherapeut met u bespreekt wat er gaat gebeuren en wat hij gaat doen.
Indien noodzakelijk neemt de fysiotherapeut tijdens de verdere behandeling contact op met uw huisarts of specialist. Bijvoorbeeld wanneer er onvoldoende medische informatie beschikbaar is of in het geval van complicaties. Het aantal behandelingen dat een patiënt krijgt voor zijn of haar aandoening ligt aan de klacht.
De fysiotherapeut geeft ook preventief advies en voorlichting. Dit om herhaling of verergering van uw klachten te voorkomen. Daar bent u op de lange termijn het meest bij gebaat.

Welk therapievormen zijn er?

Er bestaan verschillende mogelijkheden. De meest voorkomende therapievormen zijn:

Bewegingstherapie (ook wel oefentherapie genoemd) is de belangrijkste pijler van de fysiotherapie.
Het doel ervan is bijvoorbeeld het beïnvloeden van de bewegingsmogelijkheden van de gewrichten, het vergroten van de spierkracht, het aanleren van een betere houding, een beter evenwicht, een betere ademhalingstechniek, een betere conditie en het leren ontspannen.
Voor een goed resultaat is thuis oefenen echter essentieel.
Indien dit noodzakelijk is, krijgt u van de fysiotherapeut een op u gericht oefenprogramma mee.

Massage.
Dit is al sinds eeuwen een veel gebruikt hulpmiddel tegen pijn. Doel van de massage is, naast pijndempen, het bevorderen van de bloedsomloop in de weefsels en het verminderen van de spierspanning.

Hoe komt u bij de fysiotherapeut terecht?

U kunt rechtstreeks naar de fysiotherapeut of u gaat met een klacht eerst naar de huisarts, die u kan doorverwijzen naar de fysiotherapeut. Ook kan uw specialist u doorverwijzen. Als u advies wilt, is het mogelijk om zelf contact op te nemen met onze praktijk voor een afspraak. De huisarts/specialist en de fysiotherapeut wisselen geregeld onderling patiënteninformatie uit en hebben overleg over eventuele complicaties. Als de behandeling is afgerond, doet de fysiotherapeut weer verslag aan de verwijzer.

Hoe is de kwaliteit van fysiotherapie gewaarborgd?

Voordat een fysiotherapeut zelfstandig patiënten mag behandelen, moet hij of zij ingeschreven staan in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Hiervoor gelden bepaalde basiseisen, waaronder een diploma van de studie fysiotherapie. De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden.
Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek. Ook wordt bijscholing gestimuleerd. Wie aan alle eisen van behandelingen, praktijkervaring, scholing en vakoverleg voldoet, wordt toegelaten tot het KNGF-centraal kwaliteitsregister. U kunt dit kwaliteitsregister raadplegen op de website fysiotherapie.nl.
Al onze medewerkers zijn zowel ingeschreven in het BIG-register als toegelaten tot het KNGF-centraal kwaliteitsregister.