MSU: gewrichten / spieren

Bij Bewust Bewegen bestaat de mogelijkheid om een echo te laten maken.

Met een echo kunnen we spieren, banden, pezen, kapsels, banden en botten bestuderen. We kijken als het ware door de huid op de onderliggende structuren en kunnen dan een uitspraak doen over de kwaliteit van de weefsels. Bij sportblessures kunnen we de ernst van een beschadiging zien en daardoor het herstel, of de herstelmogelijkheden veel beter inschatten. Ook bij klachten die maar niet willen verbeteren kan het zijn dat de verstorende factor door de echo in zicht wordt gebracht waardoor er een adequate oplossing voor het probleem kan worden gezocht.

Het principe van de echo wordt ook toegepast in andere beroepen en voor verschillende vormen van diagnostiek. U kunt hierbij denken aan de echo tijdens de zwangerschap, een hartecho of bij gynaecologische diagnostiek. Omdat wij ons specifiek bezig houden met Echodiagnostiek bij problemen aan het houding- en bewegingsapparaat spreken wij met voorkeur over MSU hetgeen staat voor "MusculoSkeletal Ultrasound".

Bij Bewust Bewegen hebben Hans-Peter Wallenburg en Sabine Welman zich gespecialiseerd in Echodiagnostiek. Naast de MSU voor klachten aan de ledematen, houdt Hans-Peter zich bezig met Echodiagnostiek voor het kaakgewricht en is hij gespecialiseerd in voetklachten. Hierbij werkt hij samen met podologen en podotherapeuten.

Verder wordt de echo ingezet bij de bewustwording van spieractiviteit van de stabiliserende spieren van de romp en van de nek. Dit ter bevordering van de verbetering van de stabiliteitstraining van de rug en nek. Zie Echofeedback.

Tevens zijn wij aangesloten bij het Echonetwerk Twente (www.echonetwerktwente.nl)

Echofeedback

Dit is een vrij nieuwe manier van trainen bij rugklachten. Het wordt al wat langer toegepast in landen als Australië. Het is wel bekend dat je rug- en buikspieren moet trainen bij rugklachten maar over het algemeen worden alleen de globale spieren getraind die wat verder van de wervelkolom afliggen. In dit geval gaan we de lokale spieren trainen die direct bij de wervelkolom liggen. Dit zijn de m. Transversus Abdominus ofwel de dwarse buikspier en de m. Multifidi, dit is een rugspier die tegen de wervelkolom aanligt. Het moeilijke van het trainen van deze spieren is dat je ze niet kunt zien en dat het gevoel om ze aan te spannen moeilijk is. Door middel van de echo kunnen we deze spieren in beeld brengen en is het aanleren van het aanspannen makkelijker. Ook kunnen we zien of deze spieren op de juiste manier aanspannen of dat bijvoorbeeld de schuine buikspieren alleen of teveel meedoen. Ook kunnen we via de echo de blaas en hierdoor dus de bekkenbodem in beeld brengen. Uit recent onderzoek is gebleken dat ook het niet goed functioneren van de bekkenbodem tot rugklachten kan leiden of dat dit een bijkomend probleem kan zijn.

Door de echo heeft men sneller door hoe men op de juiste manier moet aanspannen en vaak zijn hier dan ook niet veel behandelingen voor nodig. Heeft men dit onder de knie dan worden ook de globale spieren getraind middels een rugtrainingsprogramma.