BEWEEGPROGRAMMA COPD

Voelt u zich benauwd als u de trap oploopt, of met een klusje in huis bezig bent? Heeft u ook last van hoestbuien? Hierdoor heeft u waarschijnlijk de neiging om lichamelijke inspanning te vermijden, in de hoop dat u minder snel kortademig wordt. Maar het omgekeerde is waar! Als u minder beweegt, gaat uw conditie achteruit, waardoor u alleen maar meer klachten krijgt. Uw mogelijkheden zullen hierdoor afnemen.

Kom in Actie; Bewegen geeft lucht!

COPD:
COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is de verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Het betreft een langdurige ontsteking van het slijmvlies van de luchtwegen. Dit zorgt voor extra slijmvormingen en later voor beschadiging van het longweefsel. Er bestaat geen medicijn waarmee de COPD kan worden verholpen. Wel bestaat er medicatie die de symptomen kan verminderen.
Voor COPD patiënten is er een speciaal beweegprogramma ontwikkeld door het netwerk Fysoptima.
Het programma duurt 3 maanden en is specifiek bedoeld voor mensen met beginnende tot matige COPD klachten (GOLD 1 en 2).

Intake
De intake die allereerst plaatsvindt, bestaat uit een gesprek, vragenlijst, 6 minuten wandeltest en andere gezondheidstesten. Aan de hand hiervan wordt een persoonlijk trainingsprogramma opgesteld.

Beweegprogramma
Het programma duurt 3 maanden en is specifiek bedoeld voor mensen met beginnende tot matige COPD klachten (GOLD 1 en 2). Gedurende 3 maanden vinden er 2 keer per week trainingen plaats van circa één uur.  De trainingen zullen bestaan uit een combinatie van kracht- en cardiotraining. U duurloopt het beweegprogramma in een kleine groep (5-9 personen), met mensen die ook bekend zijn met COPD. In de groep kunt u elkaar steunen, stimuleren en ervaringen uitwisselen.

Ook tussentijds vinden er metingen plaats.

Dagelijks bewegen

Aan het eind van het programma worden de testen herhaald en de resultaten doorgenomen. Samen met u wordt dan besproken op welke manier u uw actieve leefstijl kan behouden. Er is de mogelijkheid om dit (testen + evaluatie) na 6 maanden nogmaals te doen.

Het programma wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw verzekeraar, afhankelijk van uw aanvullend pakket. Voor deelname heeft u wel een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met onze praktijk.