Arbeidsfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. De arbeidsfysiotherapeut is gespecialiseerd in het begeleiden, trainen en herstellen van arbeidsgerelateerde aandoeningen. Deze aandoeningen ontstaan dus op de werkvloer, of ze hebben invloed op het uitvoeren van de werkzaamheden maar zijn door andere omstandigheden ontstaan.

De arbeidsfysiotherapeut werkt dus in een één-op-één-situatie met de patiënt en kan de belasting op de werkplek gaan meten middels een werkplekonderzoek. Hierop kan de arbeidsfysiotherapeut een gerichte interventie uitvoeren die het beste bij deze persoon past. Eventueel kunnen er ook aanpassingen op de werkvloer besproken worden.

De bedrijfsfysiotherapeut daarentegen speelt meer in op de structuur van het bedrijf en neemt hele afdelingen onder de loep. Door het ontstaan van de Wet Verbetering Poortwachter zijn werkgever en werknemer verplicht om na acht weken van verzuim een plan van aanpak op te stellen, dit om de reïntegratie van de werknemer te bevorderen. Ook door de verscherpte regels voor de bekostiging van het verzuim en arbeidsongeschiktheid is de werkgever gebaat bij een snelle terugkeer van de werknemer op de werkvloer.

De arbeidsfysiotherapeut kan hier een rol in spelen. Hij/zij zorgt dat de balans tussen belasting en belastbaarheid weer hersteld of dat deze verbeterd. Een zieke werknemer wordt meestal verwezen door de huisarts maar tegenwoordig mag ook de bedrijfsarts zelf doorverwijzen naar de (arbeids-)fysiotherapeut. Ook is het mogelijk dat bedrijven zelf contact opnemen met de arbeidsfysiotherapeut om te inventariseren waar knelpunten liggen of om training te geven aan een werknemer. Hierover moeten dan wel eerst afspraken worden gemaakt.
De arbeidsfysiotherapeut stelt het belang van de patiënt voorop maar houdt ook het belang van de werkgever in de gaten door te kijken naar wat de patiënt nog wel kan op de werkvloer. Zo hoeft de werknemer of niet volledig te verzuimen of kan sneller weer terugkeren. Ook houdt de arbeidsfysiotherapeut contact met de bedrijfsarts om zo gezamenlijk het herstel van de patiënt te begeleiden. Doordat een arbeidsfysiotherapeut ook naar de werkplek kijkt, kunnen hierdoor de klachten beter in kaart worden gebracht en dus adequaat worden aangepakt. Verder is de arbeidsfysiotherapeut op de hoogte van ergonomische hulpmiddelen die verlichting kunnen bieden.
Het liefst wil de werkgever dat de werknemers helemaal niet hoeven te verzuimen en daarom kan het verstandig zijn om preventief te werk te gaan door middel van ergonomie op de werkvloer en dan niet alleen algemeen maar ook specifiek gericht op de individuele werknemer. Het verschil tussen de bedrijfs- en de arbeidsfysiotherapeut is dat de bedrijfsfysiotherapeut meer op macro niveau handelt en de arbeidsfysiotherapeut meer op micro niveau.

Anders gezegd: de bedrijfsfysiotherapeut kijkt meer naar het hele bedrijf en de arbeidsfysiotherapeut kijkt naar de werknemer. De arbeidsfysiotherapeut is: coach, trainer, bemiddelaar en behandelaar.