Wanneer de gezondheid iemand in de steek laat, kan dit grote invloed hebben op zijn of haar dagelijkse functioneren. Mensen willen graag de regie in eigen hand hebben en blijven meedoen in de maatschappij.

De ergotherapeut behandelt, begeleidt, geeft training, advies en instructie aan mensen met beperkingen in de uitvoering van dagelijkse activiteiten. De ergotherapeut geeft advies op het gebied van hulpmiddelen en (woning)aanpassingen, begeleidt bij de aanvragen hiervan en traint de cliënt met de hulpmiddelen om te gaan. De leefomgeving van de cliënt wordt hierbij altijd betrokken. Er wordt bekeken of er hulpmiddelen nodig zijn, zodat u met uw (tijdelijke) beperking zo optimaal mogelijk kunt functioneren.

De wens van de cliënt staat centraal. Dit betekent dat we er samen naar streven om tot een passende oplossing te komen, zodat de cliënt zijn/haar leven kan leven zoals hij/zij dit wenst.
Ergotherapie die in de eigen vertrouwde omgeving aangeboden wordt, noemt men extramurale ergotherapie oftewel ergotherapie in de eerste lijn. Ergotherapie wordt geboden bij de hulpvrager thuis, in de ergotherapiepraktijk, in de directe woon/leefomgeving of op het werk. De doelgroepen die behandeld worden zijn ouderen en volwassenen.

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden meer in de aanvullende verzekering. De polis van uw zorgverzekeraar biedt u daarover meer inzicht. Verwijzing van arts is niet noodzakelijk. U kunt rechtstreeks contact opnemen om een afspraak te plannen.

Leonie Kemerink op Schiphorst is in onze praktijk de ergotherapeute.

Goed om te weten

Onze ergotherapeut is zowel BIG-geregistreerd (Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) als opgenomen in het kwaliteitsregister Paramedici. Opgenomen zijn in een register wil zeggen dat de kwaliteit van de therapeut gewaarborgd is en de therapeut verplicht is een gedegen bij- en nascholing te volgen.

Lid van Ergotherapie Nederland: Ergotherapie Nederland (EN) is de beroepsvereniging van en voor ergotherapeuten in Nederland.

logo-en-1

thumbnail_logo-kp